۶ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

نمایش مطلب

فیلم سری سوم به کارگردانی فیزیک

نمایش مطلب

علت جاذبه ی زمین

نمایش مطلب

راز بدنه ی هواپیما

نمایش مطلب

سیاره ی قابل سکونت کپلر

نمایش مطلب

ورزشکاری که به کمک فیزیک رکورد شکست

نمایش مطلب

پاسکال ، نخستین مخترع ماشین حساب مکانیکی

تقویم شمسی

اوقات شرعی