در تعریفی کلی ، پلاسما حالت چهارمی از ماده است که دانش‌ امروزی نتوانسته آنها را جزو سه حالت دیگر پندارد و مجبور شده آنرا حالت مستقلی به حساب آورد. پدیده‌های طبیعی زیادی از جمله آتش، خورشید، ستارگان و ... در رده ی حالت پلاسمایی ماده قرار می گیرند.

   پلاسما شبیه به گاز است و از ذرات باردار متحرکی به نام یون ساخته شده است. یون ها به شدت تحت تاثیر نیروهای الکتریکی و مغناطیسی قرار می گیرند و می توان با قرار دادن لامپی خاموش در اطراف پلاسما ، آن را روشن کرد. بد نیست بدانید که دانش امروزی حالات دیگری از جمله برهم کنش ضعیف و قوی هسته‌ای را نیز در دسته‌بندی‌ها به عنوان حالات پنجم و ششم ماده به‌ حساب می‌آورد که از این حالات در توجیه نیروهای هسته‌ای، واکنش‌های هسته‌ای و در کل « فیزیک ذرات بنیادی » استفاده می شود.