اختراع این لامپ‌ها در نهایت ، روند تولید LED های سفید رنگ را تکمیل کرد که امروزه به شکل وسیعی در سرتاسر دنیا از آن‌ها استفاده می‌شود.

    اگرچهLED های رنگی سال‌ها پیش و در میانه دهه 90 میـلادی اختـراع شدند، ولی بعدها مشخص شد که تولید LED های آبی رنگ بسیار دشوارتر از تولید دیگر رنگ‌هاست. به همین دلیل دانشمندان به دنبال مواد و راهکارهای جدیدتری برای تولید رنگ آبی افتادند.

  
"ایسامو آکاساکی" ، "هیروشی آمانو" و "شوجی ناکامارو" که موفق به دریافت این جایزه

مشترک شده‌اند، در تحقیقات خود دریافتند که گالیم نیترید می‌تواند در تولید رنگ آبی به آن‌ها

کمک کند و با استفاده از آلومینیوم و ایندیوم روشی را ابداع کردند که بتوان تولید نور آبی را با

کمترین میزان انرژی در صنعت به انجام رساند.


تولید رنگ سفید رنگ، نیاز به ترکیبی از رنگ‌های قرمز، سبز و آبی دارد بنابراین تحقیقات

موفق آکاساکی، آمانو و ناکامارو سبب شد تا نوبل فیزیک سال 2014 به آن‌ها تقدیم شود. از

زمان تولید این LED های سفیـد رنگ ، میزان مصرف انرژی به شکـل عجیبـی در دنیـا

کـاهش پیدا کرده است.

منبع:  سایت گرانش