ریاضی دان ، فیزیک دان ، مخترع و فیلسوف فرانسوی در 19 ژوئن 1623 میلادی در فرانسه به دنیا آمد . او کودکی نابغه بود که تمام تحصیلاتش را زیر نظر پدرش به انجام رسانید و در هیچ دانشگاهی به طور آکادمیک تحصیل نکرد . او در سال 1645 درحالیکه فقط 22سال داشت ، نخستین ماشین حساب مکانیکی را پس از 3 سال تلاش شبانه روزی اختراع کرد . این ماشین ها امروزه به حسابگر های پاسکال مشهور است .

   پاسکال یکی از مهم ترین ریاضی دانان تاریخ بود که در دو شاخه ی تحقیقاتی جدید در ریاضیات ، نقشی اساسی بازی کرد . او هم چنین در علوم طبیعی و کاربردی نیز یکی از سرآمدان دوران خود بود و با تعمیم کار توریچلی نقشی مهم در تبیین مفاهیم علم شاره ها از جمله در تبیین مفاهیم فشار شاره و خلأ داشت . او درپایان عمر ، مطالعات خود را بر روی فلسفه متمرکز کرد و در حالیکه فقط 39 سال داشت ، در 19 آگوست 1662 .م  در پاریس درگذشت .

 

   اکنون با خود اندیشیدم که تنها زندگی نامه نمی تواند به شناخت این دانشمند بزرگ کمک کند بنابراین چند سخن ارزشمند از بلیز پاسکال را این جا گذاشتم:

- هرچه اندیشه ی شما بزرگ باشد ، به همان اندازه بیشتر به اندیشه های دیگران احترام می گذارید.

 - اندیشه و تفکر، پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و بی تفکر به ماده ای بی روح می ماند.

 - سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با سختی ها خود را نبازد.

 - تمامی مقام و بزرگی انسان در اندیشیدن است.

 - تمامی شأن و عظمت انسان در اندیشه ی اوست .

 - دل منطقی دارد که عقل از آن بی خبر است.

 - ثروت فرد دانا، همان علم و دانش اوست.

 - باید کار خود را بر مبنای خوب اندیشیدن متکی سازیم.

- متولد شدم و ندانستم برای چه ؛ زندگی کردم و ندانستم چگونه زندگی کنم ، اکنون می میرم و نمی دانم چرا !