فازبری، نام ورزشکاری است که پس از این که در ورزش های گوناگون ناموفق بود، با به کار بردن یک تکنیک خاص، در المپیک، قهرمان شد. در فیلم زیر ، تکنیک فوق العاده ی فازبری به تصویر کشیده شده است :

 

منبع: سایت آپارات