دانشمندان  آمریکایی دانشگاه هاروارد  در صورت فلکی شلیاق ، سیاره ی پرتقالی رنگی را  در مسافت  470 سال نوری از  زمین  کشف کردند و نام آن را  «کپلر 438b»  گذاشتند .
سیاره
  کپلر  بزرگتر از زمین است  و فاصله ی این سیاره از خورشید مناسب است ، به احتمال زیاد در آن آب وجود دارد  و برای موجودات زنده  قابل سکونت است زیرا همه ی ما می دانیم آب مایه ی حیات است .

 در این سیار ه  هر روزش به اندازه ی 35 روزماست  ویعنی تقریبا هر سالش به اندازه ی 10سال ماست. 

منبع: http://www.theguardian.com