مقایسه اندازه خورشید و سیاره ها
تصویری شگفت انگیز از مقایسه اندازه خورشید و سیارات دیگر! اندازه زمین در این تصویر قابل تامل است!


صحنه ی ترکیدن یک حباب

 


 لامپ تازه خاموش شده در اتاق تاریکشکست نور در سی دی

 

 

شمع الاکلنگی