گزارش ایسنا ، تلسکوپ های مستقر در فضای ناسا می‌توانند مجموعه ی رنگینی از طیف های نور را به وسیله ی چشم غیرمسلح رصد کنند . آنها با دور شدن از سطح خورشید ، طول موج های متفاوتی را که با واحد انگستروم سنجیده می‌شوند ، اندازه می گیرند و این اختلاف در طول موج و دما ، رنگ های متفاوتی را ایجاد می کند. مثلاً : طول 4500 انگستروم : نشان‌دهنده سطح خورشید است که با رنگ زرد دیده می شود.

و نجوم دانان ، با این اطلاعات ، دانسته های بسیاری درباره ی اجزای تشکیل دهنده ی سطح و جوّ خورشید به دست می آورند و امّا آن چیزی که شگفت انگیز خواهد بود ، لحاف چهل تکّه ی خورشید است که با رنگ های زیبایش ، ما را مجذوب به خود می کند و این یکی از ردّپای فیزیک در آسمان است...
برخی از طول موجهای رصد شده توسط ناسا برای تاکید بر جنبه‌های خاص سطح یا جو خورشید

منبع: سایت ایسنا