مطلبی که الآن ملاحظه می کنید ، آخرین مطلب و مهم ترین مطلب وبلاگ است. از آن جایی که طبق آمار، این وبلاگ از سراسر جهان بازدیدکننده داشته، از همه ی شما هم وطنان فهیم و مهربان خودم درخواست می کنم که با ارائه ی نظرات ارزشمندمان ، این مطلب را با کمک همدیگر به پایان برسانیم و به دشمنان خود ، وحدت و عقیده ی خود را نسبت به دانش هسته ای ایران که ماندگار شهدای گرانقدر هسته ای است ، نشان دهیم: